Generalforsamling

Icon

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling afholdes mandag d. 24. april 2017 kl. 17.30 på Hotel Harmonien. (Dørene åbnes kl. 16.30, for uddeling af stemmesedler)

Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres i JydskeVestkysten søndag d. 19. marts og Haderslev Ugeavis onsdag d. 22. marts 2017.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3.   Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4.   Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5.   Fremlæggelse af investeringsplan
6.   Forslag fra bestyrelsen (Der er i år ingen forslag fra bestyrelsen)
7.   Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt


Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Næstformand               Søren Knudsen                Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem     Henrik B. Svensson          Modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem     Ole Aaris                           Modtager genvalg

 

Årsregnskab samt eventuelle forslag fra hhv. bestyrelse og andelshavere, er tilgængelig for afhentning på selskabets kontor eller download fra denne hjemmeside senest på følgende datoer:

  • Årsregnskab d. 1. april 2017
  • Forslag fra andelshavere/varmeaftagere senest d. 10. spril 2017
  • Bestyrelsen har i år ingen forslag til behandling på generalforsamlingen

 

Referat - Generalforsamling 2017

Hent fil (313 Kb)

Bestyrelsesberetning 2017

Hent fil (93 Kb)

Nøgletal 2017

Hent fil (1278 Kb)
Her kan du se de nøgletal der blev præsenteret på generalforsamlingen i 2017

Årsrapport 2016

Hent fil (2367 Kb)

Specifikationshæfte til årsrapport 2016

Hent fil (267 Kb)

Referat - Generalforsamling 2016

Hent fil (279 Kb)

Fuldmagtsformular

Hent fil (25 Kb)
Ønsker man som andelshaver at overdrage stemmeretten til 3. mand, således at denne kan afgive stemme for andelshaveren på generalforsamlingen, skal der afgives fuldmagt til dette på fuldmagtsformularen, som kan hentes på nedenstående link.