Generalforsamling

Icon

Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling afholdes mandag d. 16. april 2018 kl. 17.30 på Hotel Harmonien. (Dørene åbnes kl. 16.30, for uddeling af stemmesedler)

Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres i JydskeVestkysten søndag d. 18. marts og Haderslev Ugeavis onsdag d. 14. marts 2018.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3.   Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4.   Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5.   Fremlæggelse af investeringsplan
6.   Forslag fra bestyrelsen
7.   Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt


Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Formand                      Birger Rosager

Bestyrelsesmedlem     Sabine Sandkamm

Bestyrelsesmedlem     Morten M. Mathiasen

Bestyrelsesmedlem     Allan Enemark

 

Årsregnskab samt eventuelle forslag fra hhv. bestyrelse og andelshavere, er tilgængelig for afhentning på selskabets kontor eller download fra denne hjemmeside senest på følgende datoer:

  • Årsregnskab; d. 1. april 2018
  • Eventuelle forslag fra andelshavere/varmeaftagere; d. 2. april 2018
  • Eventuelle forslag fra bestyreslen; d. 2. april 2018

 

Referat - Generalforsamling 2017

Hent fil (313 Kb)

Bestyrelsesberetning 2017

Hent fil (93 Kb)

Nøgletal 2017

Hent fil (1278 Kb)
Her kan du se de nøgletal der blev præsenteret på generalforsamlingen i 2017

Årsrapport 2016

Hent fil (2367 Kb)

Specifikationshæfte til årsrapport 2016

Hent fil (267 Kb)

Referat - Generalforsamling 2016

Hent fil (279 Kb)

Fuldmagtsformular

Hent fil (25 Kb)
Ønsker man som andelshaver at overdrage stemmeretten til 3. mand, således at denne kan afgive stemme for andelshaveren på generalforsamlingen, skal der afgives fuldmagt til dette på fuldmagtsformularen, som kan hentes på nedenstående link.