Priser - Opgørelser

Icon

Priser

Varmeprisen er delt ind i flere forskellige afdelinger. Her kan du få et overblik over, hvordan de forskellige dele udgør prisen. Du kan finde yderligere forklaring på de forskellige ords betydning under prisforklaring.

 

 Forbrugsafgiften:

 

 incl.moms

 excl.moms

 

Aconto-prisen på fjernvarme for perioden: 1/1 - 31/12 2018

kr.

425,00

 340,00

 pr. MWh

         

Effektbidraget (indtil 650 m2)

kr.

12,50

10,00

pr. m2 BBR

Effektbidrag (651 m2 til 10.000 m2)

kr.

11,00

8,80

pr. m2 BBR

Abonnementsbidrag pr. installeret måler

kr.

750,00

600,00

 

På årsopgørelsen vil det kommende års varmerater være udregnet på grundlag af ovennævnte priser.

 

 

 

 

Årsmiddelreturtemperaturen må højst være 36 oC*. Hvis returtempraturen er højere tillægges det målte forbrug, 1% pr. grad returtemperaturen ligger over 36 oC*.

 

 

 

 

Gebyrer:

Rykkerskrivelser, minimum

kr.

ingen moms

100,00

 

Flytteopgørelse

kr.

125,00

100,00

 

Momsen af den enkelte varmerate kan først medregnes til modtagerens købemoms ved forfaldstidspunktet.


Restancer tillægges et rentetillæg på 1 % pr. påbegyndt måned.
Øvrige priser se "Tarifblad".

Ny motivationstarif:

Bemærk at du får rabat på din varmeregning, hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele 2018, ligger under 31 oC**.

Bemærk dog også at hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele 2018, ligger over 36 oC*, så får du et tillæg på din varme regning.

Læs mere her: Klik her


*Kravet til returtemperaturen skærpes med 1 oC pr. år frem til 2019, hvorefter kravet vil være at returtemperaturen højst må være 35 oC.

** Rabat på varmeregningen som følge af god/lav returtemperatur ændres med 1 oC pr. år frem til 2019, hvorefter rabat gives for en gennemsnitlig returtemperatur på under 30 oC