Nyheder

Icon

Varmeprisen for 2016 afregnes til lavere pris

Idet 2016 ser ud til at ende noget mildere end normalt og budgetteret har bestyrelsen valgt at 2016 skal afregnes til en lavere pris, end den forbrugerne har betalt deres acontorater efter.

Afregningsprisen for 2016 sænkes med 37,50 Kr./MWh så afregnes prisen bliver 425 Kr./MWh inkl. moms.

Den lavere afregnes pris betyder at forbrugerne samlet set får 6 mio. kr. retur på årsopgørelsen, og da dette modregnes i 1. rater som forfalder 1. feb. 2017, kan forbrugerne se frem til at starte året med lidt ekstra penge på lommen.

Da det nye flisfyrede værk på Knokbjerg kører rigtigt godt og har bestyrelsen ligeledes besluttet at varmeprisen for 2017, sættes ned i forhold til den oprindelige pris for 2016. Varmeprisen for 2017 sættes således til 425 Kr./MWh inkl. moms.

 

Haderslev Fjernvarme tilbagebetaler seks millioner kroner til forbrugerne.

 

Når årsopgørelserne i slutningen af januar sendes ud til brugerne i Haderslev Fjernvarme, vil der være en ”gave” i form af seks millioner kroner.

Det har bestyrelsen besluttet, efter at 2016 er forløbet over forventning.

- Derfor nedsættes 2016 a’contobetalingen fra 462,50 kr./MWh til 425 kr. Det svarer til næsten 10 procent, oplyser direktør Morten Hartmann fra Haderslev Fjernvarme. Han tilføjer, at der ikke ændres ved de faste bidrag.

Ifølge direktøren vil nedsættelsen for en gennemsnitsforbruger (et standardhus på 130 kvadratmeter) betyde en årlig besparelse på cirka 700 kr.

Dermed kommer prisen for en gennemsnitlig forbruger ned på lige godt 10.000 kr. årligt.

Morten Hartmann oplyser, at den gunstige udvikling i økonomien skyldes overgangen fra gas til flisfyring:

- I 2014 tog vi det nye anlæg i Knokbjerg i brug. Mellem 90 og 95 procent af varmen kommer fra træflis. Det er billigere at fyre med. Før overgangen betalte et en gennemsnitsforbruger godt 13.300 kr. om året.

Så der er tale om en prisnedsættelse på næsten 25 procent.

Med i billedet hører, at investeringen i det nye anlæg nedskrives på rekordtid. Teknik-delen, der har kostet cirka 60 millioner kroner, afskrives over 10 år, mens bygningerne og grund, som kostede cirka 30 millioner kroner, afskrives over 25 år.

- Overgangen til flis luner i øvrigt ikke kun i fjernvarmeforbrugernes lommer, indskyder formanden for bestyrelsen Birger Rosager:

Fjernvarmeværkets CO2 udledning er blevet reduceret med cirka 1.200 procent. – fra 15.400 tons i 2013 til blot 1.300 tons i 2016.

På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at den lavere 2016 a’contobetaling på 425 kr./MWh også skal gælde i 2017.

Bestyrelsesformanden sender, i sin glæde over det velkørende flisfyrede anlæg, også varme tanker til alle medarbejderne, som med en rigtig god indsats er med til at sikre lave varmepriser.