Nyheder

Icon

Jagt på vandtab med droner

Haderslev Fjernvarme gennemfører i perioden 15. Jan. til og med 29. Jan., i tidsrummet kl. 22.00 til 06.00, overflyvning af hele forsyningsområdet med droner, som via varmefølesomt kamera (termografikamera) vil søge efter utætheder på fjernvarmenettet i Haderslev by.

Perioden for flyvning med drone er udvidet, da der tidligere ikke kunne gennemføres droneflyvning pga. dårlige vejrforhold.

Dronetermograferingen sker ved overflyvning af byen i ca. 100 meters højde og der tages alene termografibilleder, altså billeder hvor der alene kan ses temperaturer på de omgivelser der overflyves og der tages ingen almindelige fotos, og der vil derfor ikke være problemer med at overholde gældende lovgivning.

Eksempel på dronetermografering:

Haderslev Fjernvarme håber med dronetermograferingen at kunne finde de utætheder på fjernvarmeledningerne, som hidtil ikke har kunnet findes ved traditionel termografering fra bil.

Droneflyvningen sker om natten for at genere mindst muligt og for at opnå de bedst mulige flyveforhold.

For gennemførelse af dronetermograferingen er der hos politiet indhentet de nødvendige tilladelser.

Eventuelle spørgsmål til dronetermograferingen kan rettes via mail på info@haderslev-fjernvarme.dk eller tlf. 74 52 21 88 + tast 2.