Nyheder

Icon

Interessen for fjernvarme i Sydbyen er for lav

Haderslev Fjernvarme har i april/maj 2017 gennemført en undersøgelse af interessen for at få fjernvarme i Sydbyen, hvor 75 ud af 265 husejere er blevet interviewet via telefonen.

Efter at have gennemgået resultaterne af vores undersøgelse, af interessen for fjernvarme i Sydbyens gasområder, må vi desværre konstatere at interesse ikke umiddelbart er høj nok til, at Haderslev Fjernvarme på nuværende tidspunkt vil kunne tilbyde fjernvarme til Sydbyen.

Vores valg om at udskyde fjernvarme til Sydbyen skyldes også den usikkerhed, der pt. hersker på det energipolitiske område. Den nuværende regering har lagt op til nogle ændringer i rammerne for fjernvarmen, som vil kunne påvirke mulighederne for at Haderslev Fjernvarme kan udvide sit forsyningsområde.

En eventuel afgiftsomlægning kan desuden også ændre på fjernvarmepriserne og lige så afgørende er at vores undersøgelse viser, at flertallet i Sydbyen foretrækker at spare de ca. kr. 7.000, i kompensation til Dansk Gas Distribution, ved et skifte til fjernvarme, hvilket bortfalder i år 2021.

Vores vurdering er derfor, at udskyde en udvidelse af forsyningsområdet til år 2021 eller til det tidspunkt hvor rammerne for fjernvarmeværkerne og en afgiftsomlægning gør det attraktivt for både husejerne i Sydbyen samt for Haderslev Fjernvarme.

Vi takker alle for deres deltagelse i vores undersøgelse og håber at kunne vende positivt tilbage inden for få år.