Nyheder

Icon

Ingen prisstigninger på fjernvarmen i 2018

Bestyrelsen har ved godkendelse af budgettet for 2018, valgt at lade både variable og fastbidrag forblive uændret, set i forhold til 2017.

Flere har nok bemærket at der i forskellige medier bliver skrevet om store prisstigninger på fjernvarme, hvilket hænger sammen med det tilskud, som fjernvarmeværker med gasmotoranlæg har fået siden 2005, men som stopper pr. 31. dec. 2018.

Haderslev Fjernvarme råder også over gasmotoranlæg og har de senere år modtaget et tilskud på ca. 7 mio. kr. om året, hvilket så mistes med udgangen af 2018.

Bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme har de senest 3-4 år, arbejdet hen imod at afbøde effekten af det tilskud som mistes og vil i 2018 arbejde videre med tiltag, som gerne skal reducere behovet for markante prisstigninger i 2019. Det kan dog, på nuværende tidspunkt, ikke udelukkes at der kommer en prisstigning i 2019.