Nyheder

Icon

Generalforsamling 2017 var igen en succes

Der var i år mødte 479 personer frem til den ordinære generalforsamling, som forløb stille, roligt og med en god stemning blandt deltagerne.

I bestyrelsens beretning informerede formanden om at Haderslev Fjernvarme ikke har, og ej planlægger at søge om forrentning af indskudskapitalen, hvorfor forbrugerne ikke skal have bekymringer omkring voldsomme prisstigninger afledt af dette. Formanden orienterede dog også om at Haderslev Fjernvarme står til at miste ca. 7 mio. kr. om året i form af tilskuddet; grundbeløb, fra 1. jan. 2019, hvorfor der allerede sidste år og i år er valgt en konservativ afskrivningspolitik, som så kan ændres efter behov for, at minimere et eventuelt kommende behov for prisstigninger.

På dette års generalforsamling var der hverken fremsat forslag fra bestyrelsen eller andelshaverne/varmeaftagerne.

Omkring valg til bestyrelsen så var der genvalg til næstformand Søren Knudsen og Ole Aaris, og nyvalg af Erik Knutzen, som erstatning for Henrik B. Svennson, der ikke ønskede genvalg.

Ligeledes var der genvalg af de to suppleanter Lars Blunck og H.C. Bach Madsen.

Under eventuelt var der forskellige spørgsmål fra salen og formanden sluttede generalforsamlingen af med at lykønske Ole Aaris med hans 10-års jubilæum i bestyrelsen og rettet en tak til Henrk B. Svennson for et godt arbejde i bestyrelsen.

Ved den efterfølgende konstituering af bestyrelsen var der genvalg af formanden Birger Rosager og genvalg af næstformanden Søren Knudsen.

I forbindelse med generalforsamlingen blev der slået et ekstra slag for vores stående tilbud om et gratis servicebesøg, hvilket 66 deltagere i generalforsamlingen fik afgivet bestilling på.

Ved den efterfølgende spisning viste det sig desværre at ca. 80 personer som havde tilmeldt sig spisningen ikke mødte frem og ikke havde meldt afbud hvilke er meget ærgeligt for den gode mad og især da der var betalt for maden.

Til de fremødte skal der lyde en stor tak for jeres deltagelse og for den gode stemning der igen gjorde generalforsamlingen til en stor succes.