Nyt flisfyret anlæg på Knokbjerg i 2013/14

Icon

Nyt flisfyret anlæg på Knokbjerg i 2013/14

Pr. 1. juli 2013 overtager Haderslev Fjernvarme affaldsforbrændingsanlægget på Knokbjerg i Marstrup.

Værket blev købt af DONG Energy tilbage i 2010 til overtagelse når den 20-årige aftale udløber mellem parterne pr. 30. juni 2013.

Haderslev Fjernvarme har et, af myndighederne, godkendt projekt for ombygningen af anlægget, der indbefatter nye bygninger og teknisk anlæg så der fremover anvendes træflis og energi-pil/poppel/elm, som brændsel i stedet for affald.

Hele projektet udbydes i EU-udbud og som totalentreprise.

Projektets tidsplan forventes at blive således:

- EU-præskvalifikation af leverandører (afsluttet i april 2012) - Afsluttet
- Udbud (juni - november 2012) - Afsluttet
- Kontraktindgåelse (december 2012) - Afsluttet; Kontrakt indgået med Tjæreborg Industri A/S
- Overtagelse af affaldsforbrændingsanlægget på Knokbjerg (1. juli 2013)
- Nedbrydning og nybyggeri (juli 2013 - okt. 2014)
- Prøvedrift (okt. 2014) - dec. 2014)
- Aflevering (jan. 2015)

Projektet indeholder opførelsen af:

  1. Flislager på 1.000 m2 som kan rumme 5.500 m3 træflis, svarende til en uges drift ved fuldlast.
  2. Kedelbygning på 700 m2 (1.530 etage-m2).
  3. Kontor/velfærd/teknik-bygning på 225 m2.
Det tekniske anlæg vil bestå af to separate kedellinjer på hver 10 MW med røggaskondensering, luftforvarmning og røggasrecirkulation.

Rådgivende ingeniør på projektet er Tommy Priebe, Haderslev.

Arkitekt på bygningernes ydre udformning er +M Arkitekterne, Haderslev.